Pura Vida, Paros

text
i

Dwelling. Architect G. Koufopantelis. Paros