Αρχιτεκτονική Συνεργασίες

Φωτογραφία αρχιτεκτονικής εσωτερικού χώρου. Θέμα: Ατομικά έργα και συνεργασίες με αρχιτέκτονες και σχεδιαστές από την Ελλάδα και την Τσεχία.

text
i

Ιδιωτική Κατοικία. Αρχιτέκτονας Aσλανίδου Γεωργία. Θεσσαλονίκη