ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΦΤΕΛΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Αρχιτέκτονας Νίκος Δελένδας, 2021

Ps 2021

Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-0
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-1
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-2
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-3
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-4
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-5
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-6
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-7
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-8
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-9
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-10
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-11
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-12
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-13
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-14
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-15
Φτέλος Ζυθοποιία Σαντορίνη-16