Γεωργία Ασλανίδου

Αρχιτεκτονική @ ΑΠΘ | Φωτογραφία @ FAMU

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

 

Αρχιτεκτονική Φωτογραφία

Φωτογραφία Εταιρικής Eικόνας

Φωτογραφία Τοπίου

Πορτρέτο

Φωτογραφία Τύπου – Εκδόσεων