ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΥΤΗ, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Κτήμα Χατζηβαρύτη-0
Κτήμα Χατζηβαρύτη-1
Κτήμα Χατζηβαρύτη-2
Κτήμα Χατζηβαρύτη-3
Κτήμα Χατζηβαρύτη-4
Κτήμα Χατζηβαρύτη-5
Κτήμα Χατζηβαρύτη-6
Κτήμα Χατζηβαρύτη-7
Κτήμα Χατζηβαρύτη-8
Κτήμα Χατζηβαρύτη-9
Κτήμα Χατζηβαρύτη-10
Κτήμα Χατζηβαρύτη-11
Κτήμα Χατζηβαρύτη-12
Κτήμα Χατζηβαρύτη-13
Κτήμα Χατζηβαρύτη-14