Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής

O Υδροβιότοπος Επανομής, περιοχή προστασίας Natura 2000. Έκδοση ‘Από Στόμα σε Στόμα’ 2021. Τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα το Μάιο του 2021. Έκθεση, Ο Υδροβιότοπος Επανομής, Ιούνιος 2022.Director of Photography for publication of Domain Gerobassileiou. Epanomi Wetland, Natura 2000 Protected Area.

text
i

Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής