Κτήμα Γεροβασιλείου Από Στόμα σε Στόμα

Φωτογραφία τοπίου για το Κτήμα Γεροβασιλείου. Θέμα: Έκδοση για τον Υδροβιότοπο Επανομής, περιοχή προστασίας του Natura 2000.

Τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα το Μάιο του 2021.

text
i

Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής