ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

Έκδοση ‘Από Στόμα σε Στόμα’, Μάιος 2021
Έκθεση, Ο Υδροβιότοπος Επανομής, Ιούνιος 2022
Υδροβιότοπος Επανομής, Περιοχή Natura 2000

Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-0
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-1
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-2
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-3
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-4
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-5
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-6
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-7
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-8
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-9
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-10
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-11
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-12
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-13
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-14
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-15
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-16
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-17
Κτήμα Γεροβασιλείου, Υδροβιότοπος Επανομής-18