ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΖΥΡΙΧΗ

Αρχιτέκτονας Santiago Calatrava, 2004

Ps 2023

Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-0
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-1
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-2
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-3
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-4
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-5
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-6
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-7
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-8
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-9
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-10
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-11
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-12
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής, Πανεπιστημίο Ζυρίχης. Santiago Calatrava-13