ΜΕΓΑΡΟ ΛΟΓΓΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχιτέκτονες Γιώργος Παυλίδης & Βάσω Μάνσεν, 2019
Αποκατάσταση του Μεγάρου Λόγγου, γνωστό και ως Κόκκινο Κτηρίο

Ps 2018

Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-0
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-1
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-2
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-3
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-4
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-5
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-6
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-7
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-8
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-9
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-10
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Παυλίδης & Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-11
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Παυλίδης & Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-12
Κόκκινο Κτήριο, Αποκατάσταση Γ. Παυλίδης & Β. Μάνσεν, Θεσσαλονίκη-13